Når en relation gør ondt

Vi mennesker er sociale væsener, hvorfor det gør rigtigt ondt når en relation af den ene eller anden grund er svær eller ikke fungerer for os.

Har du det svært med en eller begge forældre?

Har du det svært med en eller begge dine forældre kan du have gavn af få hjælp til at håndtere den relation. Det kan være meget smertefuldt når man ikke føler sig trygt forbundet til en eller begge forældre. Forældre er for langt de fleste de første mennesker vi knytter os til, hvorfor båndet til dem er af stor betydning.

Der kan være mange grunde til at man har det svært med en forælder. Det kan både handle om noget gammelt – altså den måde vi er opvokset på (fx omsorgssvigt), men det kan også handle om noget nyt – eksempelvis når en forælder svigter eller skuffer i voksenlivet.

 

Har du det svært med en søskende?

Søskende er ligesom forældre en af de første helt nære relationer i menneskets liv. Relationen søskende imellem kan udvikle sig markant fra barn til voksne. De søskende, der aldrig kommer overens som børn, kan være meget tætte som voksne og omvendt. Søskenderelationer kan være ligeså bøvlede og sårbare, som de kan være trygge og meningsfulde. Der kan på mange forskellige måder opstå konflikter søskende imellem; eksempelvis når der er jalousi involveret, når man ikke er enige om hvordan man går til sine fælles forældre eller når man ser på livet på forskellig vis.

Har du det svært med en chef, kollega eller tæt ven?

De mennesker man omgiver sig med i ens voksne liv, kan have en væsentlig betydning for ens velbefindende. Det kan gå ud over individets trivsel hvis man fx føler, at ens chef er efter én eller skaber en dårlig arbejdsatmosfære. Det kan være man oplever, at blive mobbet af en kollega, eller føler der er mange ubehagelige misforståelser med ens bedste ven eller veninde.

Samtaleterapi ved relationer, der gør ondt

Alle relationer kan være svære på den ene eller anden måde, hvorfor der er plads til du kan komme og få hjælp til netop den relation, der er svær for dig.

Vi vil sammen undersøge hvad i relationen, der trigger dig, og gør det svært for dig at være i den. Vi vil tale om hvordan du kan få det bedre eller få mere ro med en bestemt relation. Vi vil udforske hvad modpartens perspektiv kan være, og sammen begynde at forstå hvad der mon er på spil imellem jer. Det er vigtigt vi udfolder og bliver kloge på hvad din egen rolle er i at relationen er svær.

I sidste ende kan en svær relation for nogle betyde, at man må bryde med den, hvilket er sorgfuldt at erkende, hvorfor det kan være nødvendigt at få professionel støtte og hjælp til at håndtere et sådan brud. Målet i terapien vil aldrig være at bryde en relation med mindre det er klientens ønske. I de fleste tilfælde er det oftest bedst hvis man kan finde en måde at have blot lidt kontakt fremfor et fuldstændigt brud. Vi kan sammen udforske hvad du har brug for, for at kunne være i den givne relation.

Det kan også være du eller I ønsker hjælp til at genfinde kontakten eller blot få noget afklaring med det familiemedlem man har brudt med.

Oplever du at være i en svær relation så er du meget velkommen til at kontakte mig over mail kontakt@psykologogparterapeut.dk eller over mobil 93977270, så finder vi sammen en tid til dig.