Tilgang og metode

Menneskesyn

Mennesker formes af deres livshistorie og omgivelser, på godt og ondt, hvorfor der typisk er en god forklaring på, hvorfor vi handler, tænker og føler som vi gør. Det kan for mange mennesker være gavnligt at få hjælp til at forstå sig selv, og lære sig selv at kende med henblik på at kunne identificere uhensigtsmæssige handlemønstre. Netop fordi vi alle har forskellige udgangspunkter her i livet, er respekt for det enkelte menneskes tanker og værdier helt centralt for mit menneskesyn.

Der findes mange gode grunde til at søge en psykolog – det kan blandt andet være, at du er ramt af angst, et dårligt selvværd, traumer, stress eller indgår i svære relationer, der påvirker din dagligdag. Min fornemmeste opgave som psykolog er at hjælpe dig godt på vej mod et liv med større trivsel og fleksibilitet. Livet indebærer både glæder og sorger, hvorfor målet med terapi hos mig ikke vil være at opnå lykke eller undgå sorg, men i stedet gennem samtale og terapeutiske redskaber at acceptere livets vilkår og leve et godt og meningsfuldt liv med netop dine givne udfordringer.

Mange oplever en vis grad af nervøsitet, når tankerne om at søge en psykolog melder sig. Det kan være du tænker; ”Måske synes hun, at jeg er tosset?”, ”Hvad nu hvis det bliver pinligt eller skamfuldt?” eller ”Hvad nu hvis jeg begynder at græde og ikke kan stoppe igen?”.
Hertil skal du vide, at der ikke findes nogen forkert eller rigtig måde at være klient på – du kan ikke sige, føle eller gøre noget forkert i terapien. Jeg har forståelse for alle de ”skøre”, pudsige, skamfulde og uudholdelige tanker og følelser, der fylder i dit liv.

Metodisk og teoretisk grundlag indenfor den individuelle terapi

Jeg arbejder eklektisk indenfor den kognitive ramme. Dette betyder med andre ord, at jeg ikke udelukkende arbejder ud fra en metode, men istedet anvender forskellige metoder alt efter hvad, der vurderes som værende bedste metode for hvert enkelt klient.
Jeg arbejder ud fra tre grundlæggende metoder; kognitiv adfærdsterapi (KAT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Compassion Fokuseret Terapi (CFT). Disse metoder kan anvendes på tværs af oplevede vanskeligheder og diagnoser og har alle rødder indenfor den kogntive terapi.

Kognitiv Adfærds Terapi (KAT)

Denne retning hører til den første bølge indenfor den kognitive terapi og har som udgangspunkt en forståelse af, at menneskets tænkning, adfærd, følelser og fysiske fornemmelser hænger sammen. Det vil sige, at når et menneske oplever psykisk ubehag i form af svære følelser og tanker vil det ofte være ledsaget af fysisk ubehag og mulig uhensigtsmæssig adfærd. Indenfor denne retning arbejder man med at korrigere tænkning og adfærd for således også at mindske det følelsesmæssige og kropslige ubehag.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT og CFT hører under tredje bølge af den kognitive terapi og er dermed begge en videreudvikling af den kognitive adfærdsterapi. Udover ordet ACT er en forkortelse af den faglige term for den terapeutiske retning , er det også en guideline for at forstå det overordnede udgangspunkt for denne retnings teoretiske udgangspunkt.

A = Acceptence
C = Commitment
T = Take action

Indenfor ACT arbejder man med at identificere ubehagelige tanker, følelser og fysiske fornemmelser med hensigt på at give dem plads – med andre ord at acceptere ubehagets tilstedeværelse. Indenfor ACT arbejder man altså med at give plads til alt det man mærker, da man ved det medfølger en endnu større grad af psykisk ubehag på sigt, hvis man undertrykker vigtige følelser og fornemmelser.
Endvidere arbejder man indenfor ACT med at afklare klientens livsværdier med henblik på at vedkommende kan leve et mere fleksibelt og meningsfyldt liv i takt med sine værdier.

Compassion Focused  Therapy (CFT)

Ligesom ACT hører CFT til tredje bølge af den kognitive terapi og handler overordnet set om medfølelse. Mange mennesker oplever psykisk ubehag på grund af egne selvkritiske og fordømmende tanker, hvorfor man indenfor CFT blandt arbejder med at skabe en større medfølelse med sig selv og sin livshistorie.

Metodisk og teoretisk grundlag indenfor parterapien

Parterapeutisk arbejder jeg ud fra et tilknytningsteoretisk grundlag, samtidig med en emotionsfokuseret og mentaliseringsbaseret tilgang. Dette betyder at når I går i parterapi hos mig vil jeg hjælpe jer med at undersøge og beskrive hvilke uhensigtsmæssige kommunikationsmønstre i træder ind i, når det bliver svært og udfordrende mellem jer. Jeg vil samtidig arbejde sammen med jer om at skabe nye og mere positive kommunikationsmønstre, der understøtter en dybere og mere tryg relation mellem jer.