Stress

”Stress defineres som et særligt forhold mellem personen og omgivelserne, som opfattes som en belastning af personen, eller som overstiger hans eller hendes ressourcer og truer hans eller hendes velbefindende« (kilde: Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal and coping. New York: Springer, 1984.)

Sagt med andre ord er stress den fysiske og mentale tilstand vi mærker, når vi oplever en uoverensstemmelse mellem hvor meget vi kan give af os selv og hvor meget der forventes.

Klik ind her for at se hvad jeg skriver på bloggen om stress:

https://psykologogparterapeut.dk/stress/

Akut stress og længerevarende stress

Stress kan være mange ting.
Akut stress er den naturlige og sunde respons vi mærker når vi fx er til jobsamtale, skal tale foran mange mennesker eller når vi pludselig ikke kan finde passet i lufthavnen.

Den længerevarende stress er den usunde stress vi mærker, når vi over en længere periode på flere uger, måneder og endda år ikke oplever at vi kan følge med.
Det kan eksempelvis opstå i forbindelse med:

  • Arbejdspres, der fx kan udmønte sig gennem for mange opgaver, for lidt tid eller for få ressourcer.
  • Tidspres på hjemmefronten – altså oplevelsen af, at vi ikke kan få enderne til at mødes derhjemme.
  • Når en vi holder af, er kritisk syg eller vi selv er syge.
  • Når vi dagligt over en længere periode er bekymrede og stressede over vores økonomi.
  • Når vi føler at vi aldrig må trække stikket og bare være til.
  • Når alt bare er for meget af mange forskellige årsager.

Ovenstående er eksempler på hvad der kan trigge stress – det er ikke ensbetydende med, at alle der oplever ovenstående vil være stresset. Men hvorfor ikke det?
Om vi bliver stressede eller ej afhænger af flere faktorer. Den måde det enkelte menneske oplever, erfarer, forstår og håndterer disse ting på samt deres individuelle ressourcer og udfordringer er med til at afgøre om man bliver stresset eller ej.

Samtaleterapi ved stress

Når man lider af stress kan man have brug for psykologhjælp. Formålet med samtaleterapi er at støtte dig i at håndtere de belastninger, som du oplever, og forstå de bagvedliggende årsager, og hvordan du kan håndtere det fremover. Selve samtaleforløbet tilpasses dig og dine behov. Vi finder i samarbejde ud af hvad der er bedst for netop dig.

Har du brug for hjælp til din stress, så er du meget velkommen til at kontakte mig over mail kontakt@psykologogparterapeut.dk eller over mobil 93977270, så finder vi sammen en tid til dig.