Cookie- og privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Kontaktinfo på den dataansvarlige

Psykolog Maria Schurmann

Adresse Viborg: Toldboden 1.1. A, 8800

93 97 72 70

kontakt@psykologogparterapeut.dk

Journal og dataindsamling
Jeg indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med følgende formål:
– behandlinger på klinikken herunder journalføring efter psykolognævnets retningslinjer
– administration af din relation til mig
– opfyldelse af lovkrav

Jeg indsamler følgende data: almindelige persondata, evt. CPR-nummer samt følsomme data om din person og dit helbred som er relevante for vores samtaler.
Jeg indsamler ikke flere data, end det, jeg har brug for til at varetage forløbet samt føre journal.
Journalen opbevares sikkert. Da min behandling af dine data er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse mig om relevante ændringer i dine data over krypteret e-mail.

Samtykke
Jeg indhenter dit samtykke, før jeg behandler dine persondata til ovenstående formål medmindre jeg har et lovligt grundlag for at indhente dem. Dette vil jeg i de fleste tilfælde have grundet lovkrav om journalpligt for autoriserede psykologer. Dit samtykke er frivilligt, og du kan trække det tilbage ved at henvende dig til mig. Hvis jeg ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser jeg dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen. Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser jeg dig om dette.
Jeg har som psykolog tavshedspligt, men er også underlagt pligt til at orientere relevante myndigheder, også kaldt underretningspligt. Hvis jeg skal videregive oplysninger på dette grundlag, oplyser jeg dig om dette.

Databehandling vedrørende personoplysningssikkerhed
Jeg har foretaget foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at gå tabt, blive ændret samt mod at uvedkommende får adgang til dem.
Jeg har indgået en databehandleraftale med de af mine leverandører indenfor software, fakturering, formidling samt opbevaring af data, der behandler følsomme persondata og kan derfor sikre at dine data bliver behandlet og opbevaret i overensstemmelse med EU’s persondataforordning. For at undgå tab af data varetages der løbende krypteret backup.
Hvis der skulle opstå et sikkerhedsbrud, der for dig som klient resulterer i en høj risiko for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.
Du har altid ret til at få oplyst, hvilke af dine data jeg behandler, hvorfra de er indsamlet, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig. Oplysningen af denne information kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse samt forretningsmæssige foranstaltninger.

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamlingen samt opbevaringen af dine data. Vær opmærksom på, at jeg ifølge sundhedsloven skal opbevare din patientjournal i mindst fem år efter afsluttet forløb.

Kontakt
Jeg anbefaler, at alt kontakt udenfor sessioner foregår over enten krypteret e-mail eller mundtligt over telefonen. Vær opmærksom på at du altid kan få tilsendt en mail med krypteringslink af mig. 
Jeg sletter skriftlige henvendelser løbende.

Cookiepolitik