Blog

Lavt selvværd?

Skrevet af psykolog og parterapeut Maria Rauff Schurmann.

Hvad er selvværd?

Først og fremmest er selvværd er ikke det samme som selvtillid – selvom de ofte bliver blandet sammen.

Man kan overordnet beskrive selvtillid som individets egen tillid til sig selv og sin kunnen. Sagt med andre ord handler selvtillid om hvorvidt du har tillid til at du kan befærde dig her i verden på nogenlunde succesfuld vis.

Selvværd handler derimod om hvorvidt et individ selv tror på egen værd – altså om du tror på at du som menneske er værd at elske.

Når man har et lavt selvværd vil man således lide under den grundlæggende forståelse af ikke at være værd at elske. Det kan være problematisk på mange måder. Det kan gøre at man kommer til at se igennem egne grænser – fordi kontakten til andre opleves som mere nødvendig end egne grænser.

Det kan betyde at man er meget bange for at miste nære relationer – fordi man dybest set ikke forstår hvorfor de holder af en.

Man kan altså godt have en høj selvtillid og lavt selvværd og omvendt.

Hvordan og hvorfor får man et lavt selvværd?

Et lavt selvværd kan opstå på mange forskellige måder.

Det kan være noget man samler op i barndommen, hvis man ikke føler sig tryg ved at ens forældre er der og elsker en som man er.

Det kan komme gennem parforholdsoplevelser hvor ens partner signalerer til en at man ikke er noget værd, fx gennem fysisk eller psykisk vold.

Det kan også opstå på baggrund af en arbejdsplads hvor man ikke bliver behandlet godt.

Hvad vedligeholder et lavt selvværd?

Et lavt selvværd kan blive vedligeholdt af de samme faktorer som former det i første omgang. Det vil sige at benzinen til det lave selvværd kan være forældre, kærester eller arbejdspladser, der ikke formår at vise man har betydning.

Hvordan arbejder man med et lavt selvværd?

Først og fremmest vil vi i terapien sammen undersøge hvor det lave selvværd har sine rødder og hvad der aktuelt vedligeholder det.
Vi vil herefter arbejde med at bearbejde de sårbare minder, der ligger til grund for det, og hjælpe vedkommende til at stå stærkere i sig selv i forhold til aktuelle udfordringer.