Blog

Utroskab, hvad gør vi?

Skrevet af psykolog og parterapeut Maria Rauff Schurmann

Utroskab

Der er mange forskellige grunde til at par vælger at gå i parterapi, og en af de grunde er utroskab.

Jeg møder hele tiden par i klinikken, som kommer netop på grund af, at der er sket et brud på tilliden ved at den ene part eller begge parter har været utro.

Utroskab kan være flere forskellige ting, og grænsen for utroskab kan forstås forskelligt fra par til par. Nogle par vil opleve bredere rammer for hvad der er okay, og andre mere snævre rammer for hvad der er okay.

Uanset hvad er det et stort brud på tilliden når par oplever utroskab i deres relation. For mange par er det et brud på hele fundamentet for parforholdet, nemlig det faktum at det bare er ”dig og mig”.

Utroskab forekommer mere hyppigt end mange går rundt og tror. Det forholder sig faktisk sådan, at tæt på 50 % af Danmarks befolkning på et tidspunkt i deres liv vil opleve utroskab i deres parforhold.

Konsekvenser af utroskab

For nogle par opleves utroskab som det ultimative svigt – et svigt man ikke kan rejse sig fra igen. For disse par er det en naturlig og direkte konsekvens af utroskaben at parret går fra hinanden.

For andre par bliver relationen brudt på grund af, at den der har været utro, falder for den person vedkommende har været utro med, og ønsker at forfølge de følelser.

I de to ovenstående tilfælde vil det ikke give mening med parterapi, da parterapi kræver at begge parter har lyst til at arbejde på at finde tilliden og kærligheden til hinanden igen.

Men hvis parret har børn sammen og på den måde fortsat vil forblive bundne af hinanden, vil det vil i høj grad give mening at have en familiesamtale med parret. I sådan en familiesamtale vil der være fokus på hvordan de fremadrettet samarbejder bedst muligt om at give børnene en god, tryg og forudsigelig hverdag.

Helt andre par ønsker at kæmpe videre for parforholdet ved at bearbejde og tilgive utroskaben.  Der er desværre mange par, der oplever det som skamfuldt at have et ønske om at tilgive, hvorfor det kan være rigtig svært at tale med ens omgivelser om. Mange af disse par vil have stor glæde af at gå i parterapi. Nedenfor kan du læse om hvordan vi griber det an i parterapi.

Hvad arbejder vi med i parterapien?

Vi kommer først og fremmest til at tale om hvad der er sket i forhold til utroskaben, og hvad der er gået forud for det. Vi sikrer at alt der skal siges, er blevet sagt, således der ikke i fremtiden kommer flere ubehagelige overraskelser. Vi vil samtidig undgå det der kaldes ”klisterinformationer”, det vil sige unødvendige detaljer, som blot vil fæstne sig i partnerens hukommelse og fungere som en ubehagelig trigger fremadrettet.

Det er meget forskelligt hvordan den forurettede reagerer – nogle ønsker at vide alt, andre ønsker at vide så lidt som muligt. Det er vigtigt at finde en god balance således det vigtige er blevet sagt og det unødvendige er sparret.

Hvad er det vigtige og hvad er de unødvendige ”klisterinformationer”?

Vigtige informationer:

Hvor længe har utroskaben foregået? Kender partneren vedkommende utroskaben er foregået med? Er der andre der kender til det? Er det helt afsluttet? Var det en ren seksuel forbindelse, eller var der følelser involveret? Har utroskaben foregået i et fælles hjem?

Unødvendige “klisterinformationer”:

Detaljer om den seksuelle oplevelse (tøj, stillinger, hvad der blev sagt osv), samt vurderinger af om han eller hun var pænere/frækkere/sødere end en selv.

Vi kommer til at tale om hvilken betydning det har haft for hver part i parforholdet – altså hvilke følelser og tanker der er forbundet med svigtet nu.

Vi kommer med udgangspunkt i alt dette og mere til at hjælpe parret med at bearbejde tillidsbruddet, således tilliden stille og roligt igen kan genopbygges.