Blog

Den trygge og utrygge tilknytning

Skrevet af psykolog og parterapeut Maria Rauff Schurmann

Tilknytning

Tilknytning er et begreb, der beskriver hvordan et individ forholder sig til andre og til sig selv på baggrund af den eller de relationer vedkommende har haft til vigtige omsorgspersoner (typisk forældre).
Der findes fire forskellige former for tilknytning – der overordnet set inddeles efter en vurdering af om det er en tryg eller usikker tilknytning.

Vores tilknytningsstil kan have en stor betydning i forhold til vores trivsel i parforhold, hvorfor jeg altid med de par jeg ser i klinikken har en opmærksomhed på hvordan netop deres opvækst påvirker dem i nutiden.

Den trygge tilknytning

Den første tilknytningsstil jeg vil beskrive er den trygge tilknytning. Den trygge tilknytning karakteriseres ved at man har en grundlæggende tillid til at andre er der for én og vil én det godt, samt en god mentaliseringsevne. En tryg tilknytning opstår på baggrund af en tryg og kærlig opvækst hvor man er blevet forstået, spejlet og mødt på sine behov. Man regner med at ca. 60 % af befolkningen er trygt tilknyttede.

Den undgående tilknytning

Den anden tilknytningsstil hører under kategorien usikker tilknytning og betegnes som en undgående tilknytning.
Denne form for tilknytning karakteriseres ved at man i voksenlivet forholder sig undgående, afvisende og med en vis distance til andre, samt at det opleves meget svært at have kontakt med egne og andres følelser, da man i barndommen ikke har været vant til følelsesmæssigt engagerede forældre.
Man regner med at 80 % af dem med denne tilknytningsstil er mænd.

Den ambivalente tilknytning

Den tredje tilknytningsstil hører også under betegnelsen en usikker tilknytning, og kaldes en ambivalent tilknytning.

Denne form for tilknytning kendetegnes ved at man bliver meget opsøgende i sin kontakt til andre mennesker, i sådan en grad at man vil slippe alt for at opnå kontakt. Mange har brug for andre mennesker til at kunne emotionsregulere.

Denne form for tilknytning opstår hvis man som barn har haft forældre der har været meget utilregnelige og uforudsigelige i deres forældrestil og tilgængelighed.

Man regner med at 80 % af dem der har denne tilknytning er kvinder.

Den desorganiserede tilknytning

Den fjerde og den sidste tilknytningsstil hører også under den usikre tilknytning, og betegnes som desorganiseret tilknytning. Denne form for tilknytning er den mest sjældne, da man kun mener at ca. 5 % af befolkningen har denne tilknytningsstil. Denne form for tilknytning er meget kompleks og kan vise sig på forskellige måder, men kendetegnes overordnet ved at er vokset under meget svære forhold uden nogen form tilknytning til omsorgspersoner.

Er du blevet nysgerrig på om du har en tilknytningsstil, der nogle gange kan gøre livet svært for dig er du velkommen til at kontakte mig og så finder vi en tid sammen hvor vi kan kigge på det.

https://psykologogparterapeut.dk/kontakt/